facebook

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ?

หากอาวุธคู่กายของนักรบคือ “ดาบ” อาวุธของนักการตลาดในยุคปัจจุบันคงหนีไม่พ้นการทำ “การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)”
ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคเริ่มเป็นฝ่ายค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ จึงทำให้การค้นหาข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

นักรบ

Post Title

นักการตลาด

Post Title

การเข้ามาของการตลาดออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันเริ่มนำการตลาดออนไลน์มาเป็นอาวุธในการต่อสู้กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่ทำการตลาดออนไลน์จึงย่อมมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง แต่การมีดาบที่ดีเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ เรายังต้องมีตำราพิชัยสงครามไว้ใช้ตอบโต้กลยุทธ์ต่างๆ ของศัตรูในสนามรบด้วย การตลาดออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน เราต้องตื่นตัวและมุ่งเน้นทำการตลาดออนไลน์ของเราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การรู้จักใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม จะทำให้เรารับมือกับคู่แข่งในตลาดได้ดี สามารถสร้างความได้เปรียบและนำหน้าคู่แข่งอย่างน้อย 1 ก้าวเสมอ

อนาคตของการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนี้กำลังเป็นเรื่องใหม่มาแรง เปรียบเสมือนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ที่สามารถพัดพาเรือของเราไปสู่เป้าหมายข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว หากเรารู้จักปรับตัวและจับทิศทางได้อย่างถูกต้อง แต่หากเราไม่ตื่นตัวหรือเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาเรือไปขวางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้น ซึ่งนอกจากจะทำให้เราถึงจุดหมายปลายทางล่าช้ากว่าคนอื่นแล้ว เรายังเสี่ยงต่อการหลงทาง หรือร้ายแรงกว่านั้นอาจทำให้เรือของเราล่มไม่เป็นท่าก็ได้ ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่ตื่นตัวต่อการทำการตลาดออนไลน์นอกจากจะไม่สามารถก้าวทันคู่แข่งได้แล้ว ยังอาจต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างเงียบๆ โดยบางทียังไม่ทันได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยซ้ำ และแนวโน้มในอนาคตสำหรับธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์อาจถึงขั้นไม่สามารถแม้แต่จะแทรกตัวเข้ามาในวงการธุรกิจได้เลย

องค์กรธุรกิจกับบทบาทของการตลาดออนไลน์

ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจที่ตื่นตัวต่อการทำการตลาดออนไลน์ นอกจากจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งแล้ว ยังสามารถนำพาธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมายได้แบบก้าวกระโดดอีกด้วย เพราะการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพจะไปเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภค (Awareness) ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของยอดขาย (Sale Volume) สร้างเป็นผลกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจในที่สุด

ช่องทางต่างๆ ของ การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?
การจะทำการตลาดออนไลน์ให้ได้ผลดีนั้น เราควรทำความรู้จักช่องทางต่างๆ ของการตลาดออนไลน์เสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรามากที่สุด ซึ่งช่องทางหลักที่เป็นที่นิยมในการทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ช่องทาง คือ Google กับ Facebook ดังนี้

1. Google

เป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลกที่ผู้บริโภคนิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ มากที่สุด ดังนั้นการทำตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางของ Google จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือธุรกิจของเราได้มากที่สุดช่องทางหนึ่ง โดย Google จะทำการค้นหาข้อมูลตาม Keyword ที่ผู้บริโภคกำหนด ซึ่งระบบอาจสามารถค้นหาได้เป็นร้อยหรือเป็นพันเว็บไซต์จาก Keyword เดียวกัน ประเด็นสำคัญก็คือว่า ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเอาชนะเว็บไซค์อื่นๆ และปรากฏผลลัพธ์การค้นหาของเราเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามองเห็นได้ง่ายและคลิกเข้ามาที่เว็บไซค์ของเราก่อนเว็บไซต์ของคู่แข่ง นั้นหมายถึง การสร้างโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายเหนือคู่แข่งนั่นเอง

Google

Google มี 2 เทคนิคหลักๆ ที่เป็นที่นิยม

เป็นการทำโฆษณาให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในหน้าแรกของ Google เพื่อให้ลูกค้าเห็นเว็บไซต์ของเราและคลิกเข้ามาดู โดยการทำโฆษณาแบบ Adwords นั้น จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราแล้วเท่านั้น หรือที่เรียกว่า Pay per click (PPC) ทั้งนี้ราคาต่อหนึ่งคลิก จะขึ้นอยู่กับราคาประมูลของคำ Keyword นั้นๆ อ่านต่อ...

SEO หรือชื่อเต็มๆว่า Search Engine Optimization เป็นเทคนิคในการนำ Keyword มาเป็นเครื่องมือในการแสดงผลการค้นหาเว็บไซต์ ซึ่งหากเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาสอดคล้องกับ Keyword ที่คนค้นหา เว็บไซต์ของเราก็จะปรากฏในลำดับต้นๆ ดังนั้น การปรับปรุงเนื้อหา (Content) ให้มีคุณภาพและอัพเดทบ่อยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ อ่านต่อ...

2. Facebook Ads

Facebook เป็น Social Network ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกจำนวนมาก การทำตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางนี้จึงสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของเราได้มากเช่นกัน โดยที่ Facebook Ads เป็นลักษณะการซื้อพื้นที่โฆษณาในหน้าเพจของ Facebook คล้ายกับการซื้อพื้นที่โฆษณาของ Google และสามารถเลือกแสดงโฆษณากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรากำหนดได้ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ความสนใจ จังหวัด หรือ แม้แต่พื้นที่บางพื้นก็ยังทำได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นแบบ CPC (จ่ายตามจำนวนคลิก) หรือ CPM (จ่ายตามจำนวนที่แสดงโฆษณา 1000 ครั้ง) อ่านต่อ...

Facebook

Facebook มี 3 เทคนิคหลักๆ ที่เป็นที่นิยม

คือ การโปรโมทโพสต์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในโพสต์ เช่นการกด Like, Comment, Share ในโพสต์นั้นๆ เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งการ Boost Post เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ง่ายที่สุด และเป็นการลงโฆษณาที่คนนิยมมากที่สุด

คือ การโปรโมทเพจเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนยอด Like ให้กับ Fan Page ของคุณ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนมากด Like ให้กับเพจของคุณ ซึ่งสำหรับธุรกิจที่เพิ่มเปิดใหม่ๆแล้วต้องการให้ผู้คนรู้จักสินค้าและบริการของคุณอย่างรวดเร็ว วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะสามารถทำให้คนได้ติดตามเกี่ยวกับข่าวสารและโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ

คือ การส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ของคุณ เป็นการเพิ่มจำนวนคนนเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราสามารถระบุข้อความที่ต้องการโฆษณา และใส่รูปภาพเพื่อสื่อให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการที่คุณขาย และกำหนดหน้าเว็บไซต์ปลายทางที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อมีคนคลิกมาที่โฆษณา โดยโฆษณาจะแสดงอยู่ตรงกลางหรือทางด้านขวาของหน้า Facebook โดยเมื่อมีคนคลิกมาที่โฆษณา ก็จะสามารถ Link มาที่เว็บไซต์ของคุณได้ทันที การโฆษณาแบบนี้จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาเท่านั้น

Name Surname
 • Boost Post
 • การโฆษณาบน Facebook
Name Surname
 • Fanpage Like
 • การหาคนกดไลค์เพจ
Name Surname
 • Click to Website
 • การหาคนเข้าเว็บ

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์

การเลือกช่องทางการทำการตลาดออนไลน์นั้น ต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา ลักษณะของธุรกิจและกลุ่มลูกค้า เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น อาจจะเน้นการตลาดผ่าน Social Network เช่น Facebook เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่วัยรุ่นนิยมใช้มากที่สุด หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการเจาะตลาด หรืออยู่ในช่วง Market Penetration ควรจะเลือกลงทุนด้วยเทคนิค PPC เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลาอันสั้น ทั้งนี้การเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับธุรกิจจะส่งผลให้การทำการตลาดออนไลน์ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

ทำ การตลาดออนไลน์ ที่ไหนดี?
การทำการตลาดออนไลน์ให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง เพื่อไม่ให้คุณต้องสูญเสียเวลาหรืองบประมาณไปอย่างไร้ประโยชน์ หากคุณกำลังมีคำถามว่าควรทำการตลาดออนไลน์ที่ไหนดี? .... WebsMy เป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ เพราะเรามีทีมงานระดับคุณภาพที่มากด้วยประสบการณ์ และให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างครอบคลุมครบวงจรในที่เดียว เห็นได้จากธุรกิจจำนวนมากจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือสถาบันต่างๆ ที่ได้ให้ความไว้วางใจ WebsMy เป็นผู้ดูแลการตลาดออนไลน์ให้ตลอดมา


หากคุณเลือกทำการตลาดออนไลน์กับ WebsMy คุณจะไม่ต้องวุ่นวายหรือเสียเวลาในการติดต่อผู้ให้บริการหลายราย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายทาง คุณจึงประหยัดได้ทั้งเวลาและงบประมาณ เพราะเรามีบริการด้านการตลาดออนไลน์หลายรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้ ซึ่ง WebsMy พร้อมที่จะรับประกันคุณภาพและการันตีความพึงพอใจให้คุณอีกด้วย

บริการของเรา

WebsMy เป็นผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบเว็บไซค์ รวมถึงการวางแผนการตลาดออนไลน์ ซึ่งการันตีได้ว่าบริการของเราจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่คุณในราคามิตรภาพ โดยเรามีบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

Name Surname
 • รับทำ กูเกิล Adwords
 • การเพิ่มยอดขาย 100%+ แบบเร่งด่วน
 • Read more
Name Surname
 • รับทำ SEO
 • ทำให้เว็บไซต์ติดหน้า 1 Google
 • Read more
Name Surname
 • รับทำ Facebook Ads
 • การโฆษณาสินค้าบน Facebook
 • Read more

• รับทำ Google Adwords

Google Adwords หรือการโฆษณาเว็บไซค์ในหน้าของ Google ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามองเห็นเว็บไซค์ของเราได้ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าคลิกเข้ามาที่เว็บไซค์ของคุณได้มากขึ้นเช่นกัน โดยมีจุดเด่นที่คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เอง ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณคือรับทำขนมหรือของว่างสำหรับงานสัมมนาหรืองานประชุม ซึ่งสามารถจัดส่งให้ได้ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น คุณก็สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ที่จะสามารถเห็นโฆษณาของคุณได้ และอาจกำหนดช่วงเวลาในการโฆษณาเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่นหากคุณคิดว่ากลุ่มลูกค้าของคุณจะค้นหาข้อมูลในช่วงเวลาทำงาน คุณก็สามารถกำหนดเวลาโฆษณาในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. เป็นต้น

นอกจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้เองแล้ว คุณยังสามารถกำหนดงบประมาณต่อวันได้อีกด้วย สมมติว่าคุณกำหนดค่าโฆษณาไว้ที่ 200 บาท/วัน ซึ่งระบบจะคิดค่าใช้จ่ายแบบ PPC เมื่อมีคนกดคลิกเข้าเว็บไซค์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว โฆษณาของเราก็จะหายไปจากหน้าของ Google เองโดยอัตโนมัติ ดังนั้น การทำ Google Adwords จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่ายต่อการบริหารจัดการทั้งการเลือกกลุ่มเป้าหมายและควบคุมไม่ให้งบประมาณบานปลาย อ่านต่อ...

• รับทำ SEO

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นกลยุทธ์ในการดันอับดับเว็บไซค์ให้ขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของหน้า Google เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มลูกค้าคลิกเข้ามาที่เว็บไซค์ของเราได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดร้านให้บริการรับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งมีคนต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และเมื่อลูกค้าของคุณได้ค้นหาผู้ให้บริการโดยพิมพ์คำว่า “รับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์” ใน Google การทำ SEO นั้น ก็จะทำให้ลูกค้าเจอเว็บไซต์ของคุณอยู่ในหน้าแรกของ Google ผลก็คือร้านของคุณจะมีลูกค้าโทรเข้ามาหาตลอดทั้งวัน อ่านต่อ...

• รับทำ Facebook Ads

Facebook Ads เป็นการโฆษณาเพจ Facebook ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงเหมาะกับผู้ที่ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเพจของ Facebook ซึ่งโดยรวมแล้วมีเงื่อนไขการโฆษณาคล้ายกับการทำ Google Adwords ที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเองได้ แต่ Facebook จะสามารถระบุรายละเอียดของเป้าหมายได้ซับซ้อนกว่า Google ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสถาบันเสริมความงาม คุณก็สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงาน และอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ จึงทำให้การเลือกกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนและเจาะจงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทาง Facebook จะคิดค่าใช้จ่ายตามความซับซ้อนของการเลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งนอกจากคุณจะสามารถส่งโฆษณาไปได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว ยังเป็นอีกแนวทางที่คุณจะสามารถเพิ่มยอด LIKE บนหน้าเพจของคุณได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว อ่านต่อ...

เราสามารถเพิ่มยอดขายให้คุณได้มากกว่า 100% ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ...โทรหาเราสิครับ


บริการของเรา

หากคุณตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์อย่างจริงจัง ก่อนที่คู่แข่งทางธุรกิจจะแซงหน้าคุณไปหมด แต่หากคุณยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน หรือจะเลือกช่องทางไหนดีจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด WebsMy ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณ จนกว่าคุณจะสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ตามเป้าหมาย ด้วยทีมงานคุณภาพ...ในราคากันเอง อ่านต่อ...