facebook
  ชมวีดีโอ

การใช้งาน

มี 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสร้างเว็บไซต์ของคุณ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกแบบเว็บไซต์ที่คุณต้องการ

  เริ่มจาก เลือก "แบบเว็บไซต์" ที่เมนูด้านบน
  กดปุ่ม 'ดูตัวอย่าง' เพื่อดูการทำงานจริงของเว็บไซต์ หรือ กดปุ่ม 'เลือก' เพื่อเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

 • ขั้นตอนที่ 2

  ถ้าต้องการเพิ่มองค์ประกอบให้กับเว็บไซต์?

  กด ทางด้านซ้าย เพื่อเปิดเมนูองค์ประกอบ
  จากนั้น ลากองค์ประกอบที่ต้องการ ลงมาใส่ในเว็บไซต์
  ดูคลิป การเพิ่มองค์ประกอบ
  ดูคลิป การลบองค์ประกอบ

 • ขั้นตอนที่ 3

  แก้ไข รูป หรือ ข้อความ ตามที่คุณต้องการ

  หลักการ "ต้องการแก้ตรงไหน ให้คลิ๊กตรงนั้น"
  เช่น ต้องการเปลี่ยนรูปไหน ให้คลิ๊กตรงรูปนั้น หรือ ต้องการเปลี่ยนข้อความตรงไหน ให้คลิ๊กข้อความตรงนั้น
  ดูคลิป การแก้ไขข้อความ
  ดูคลิป การเปลี่ยนเมนู

 • ขั้นตอนที่ 4

  เลือกชื่อโดเมน และ โฮสติ้ง แพคเกจ

  เมื่อได้เว็บไซต์อย่างที่ต้องการแล้ว
  เลือกชื่อโดเมนที่คุณต้องการ
  สุดท้าย เลือก โฮสติ้ง แพคเกจ ที่ตรงกับความต้องการ

 • เผยแพร่
  ออกสู่
  สาธารณะ!