ปิดรับสมัครสมาชิกชั่วคราว

เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น